http://www.margosa-hotel.com/
ליפו עבר היסטורי ארוך של מעל 3000 שנה כאשר לאורך שנים רבות הנמל העתיק שלה היה שער הכניסה לארץ הקודש.
אחד הרחובות שבצמוד להם שוכן המלון הוא רחוב יהודה מרגוזה ומכאן שמו של המלון.

רגוזה היה שמה של העיר שנקראת כיום דוברובניק בקרואטיה ויהודה הלוי היה רב יהודי שעלה לארץ בסוף המאה ה 19 והיה לרבה הראשי של יפו.
הרב יהודה הלוי שנודע בכינויו יהודה מרגוזה היה גם פרדסן ובשטח עליו הוקם מבנה המלון שכן פעם פרדס ורמז לכך ניתן לראות בפטיו המוביל לכניסה למלון שם ניטעו עצי הדר.
הרב יהודה מרגוזה היה מקובל ומוערך הן על תושבי יפו היהודים והן על תושבי יפו הערבים.
מלון מרגוזה  תל אביב - יפו
רח׳ אברהם אבן שושן 1
(פינת יהודה מרגוזה 29),
תל אביב-יפו מיקוד 6817696
טל: 03-6805050, פקס: 03-6805051 
דוא״ל: Info@margosa-hotel.co.il

מלון מרגוזה  תל אביב יפו

 
FacebookGoogle+Twitter
רח׳ אברהם אבן שושן 1
(פינת יהודה מרגוזה 29),
תל אביב-יפו מיקוד 6817696
טל: 03-6805050, פקס: 03-6805051 
דוא״ל: Info@margosa-hotel.co.il